Rodinná TV rozprávka

Juraj je chudobný pastier oviec z malej dediny. Kvôli zdieraniu zámockého pána vidí svoju
jedinú možnosť v ceste do Ameriky. Do jeho osudu zasiahnu dve ženy: jednou je krčmárska
dcéra, ktorá si ho vysníva za ženícha a druhou je Júlia, zakliata zámocká pani. Júlia je
odsúdená zjavovať sa každých sto rokov, kým sa nenájde niekto kto odolá túžbe minúť
darovaný dukát, a tak ju odkliať. Jurajovi sa to podarí, a myslí si, že tým sa všetko končí.
Ibaže tým sa všetko iba začína.

Scenár: Zuzana Líšková, Mariana Čengel Solčanská
Réžia: Mariana Čengel Solčanská
Producenti: Silvia Panáková, Zuzana Balkóová
Koproducent: Česká televize
Kamera: Ivan Finta
Hudba: Ľubica Čekovská
Strih: Ondrej Azor
Architekt: Branislav Mihálik
Kostýmová výtvarníčka: Lucia Šedivá
Umelecký maskér: Vladimír Wittgruber
Dramaturgia: Dana Garguláková

Realizáciu filmu podporili:

audio vizualny fond logo