Originálny názov filmu: Jiříkovo videní
celovečerný dokumentárny film
premiéra: 2023

Celovečerný dokument debutujúcej Marty Kovářovej je autentickým príbehom idealisticky
naivného snaženia režisérkinho otca Jiřího Svobodu a jeho urputnej dcéry, ktorá mu chce
za každú cenu pomôcť zviditeľniť jeho koncept na záchranu planéty. Rozprávať o tom doma
v kuchyni nestačí! Tento uznávaný fyzik pôsobiaci ako novodobý Don Quijote chce, aby
vlády zaviedli jednotnú celosvetovú uhlíkovú daň, lebo je nádejou na riešenie klimatického
problému. Film je svojráznym portrétom vzťahu otca a dcéry, prerozprávaný odľahčeným
tónom, ktorý má humorným spôsobom upozorniť na najpálčivejšiu tému dneška.

Scenár a réžia: Marta Kovářová
Producenti: Jan Bodnár, Jan Hubáček, Marta Kovářová, Silvia Panáková
Dramaturgia: Ján Gogola, ml.
Kamera: Petr Kačírek
Strih: Varvara Šatunová
Distribútori: Gnomon Film, CinemArt SK

Projekt bol vybraný na Midpoint, 2022

Realizáciu filmu podporili:

audio vizualny fond logo

sfk-logo

Prelinky:
https://www.gnomonfilm.com
https://www.filmjirikovovideni.cz/