celovečerný dokumentárny film/intímna sonda
PROJEKT V PRODUKCII
PREDPOKLADANÁ PREMIÉRA: 2023

Komorný príbeh manželského páru, ktorý sa snaží vymaniť zo zaužívaných vzorcov správania a podrobuje svoj vzťah skúške správnosti. Dokument je hlbokou a intímnou sondou do partnerského vzťahu, jeho dynamiky i krehkosti. Sleduje dvojicu, ktorá sa v snahe uchovať rodinu pokope, vydáva na experiment radikálnej otvorenosti. To zo sebou prináša nečakané výzvy, zvraty i dôsledky pre ďalších členov rodiny. Rodinné tajomstvo, ktoré pri hľadaní pravdy vypláva na povrch, provokuje k zamýšlaniu nad ľudskou náturou, spoločenskou morálkou i hodnotovému nastaveniu. Náš film osvetľuje ľudské správanie z psychologického, behaviorálneho i spoločensko-kultúrneho hľadiska. Podprahovo upozorňuje na rolu, ktorú v našich životoch zohráva sociálne prostredia a celková klíma v rodine počas detstva a dospievania. Zobrazením intímnych problémov, s ktorými sa postavy filmu stretávajú nastavujeme zrkadlo divákovi  a zároveň mu nechávame priestor, aby sa v situáciách našiel a prežili ich cez vlastné vnímanie sveta. Veríme, že film zarezonuje aj na medzinárodnej dokumentárnej  scéne a zviditelní slovenskú tvorbu.