česko-slovenský animovaný film pre deti
PROJEKT PODPORENÝ AVF NA  PRODUKCIU.
PREDPOKLADANÁ PREMIÉRA: 2024-5

DIPLODOKUS je animovaná rodinná komédia, ktorá vyzýva deti, aby verili vo svoju vlastnú kreativitu. Príbeh je založený na tradičných hodnotách ako je spolupatričnosť s rodinou či význam priateľstva v medziľudských vzťahoch. Vďaka nadviazaným vzťahom je hlavný hrdina schopný zachrániť svoju rodinu pred skázou. Príbeh zároveň ukazuje malým divákom, ako je dôležité veriť sám sebe, nájsť v sebe odvahu stáť si za svojim názorom i prácou a podporuje ich, aby si išli za svojim cieľom. Jedná sa o film so značným medzinárodným presahom ako hlavnou témou, tak i spôsobom stvárnenia, originalitou a miestami až absurdným humorom, tak typickým pre našu kultúru. . Tvorci a producenti pristupujú k projektu veľmi zodpovedne s cieľom vytvoriť film, ktorý si získa svoje vlastné miesto v našej kinematografii po dlhú dobu.