Projekt v produkcii
Animovaný film pre deti
Plánovaná premiéra: 2025

Diplodokus je animovaná rodinná komédia, ktorá vyzýva deti, aby verili vo svoju vlastnú
kreativitu. Príbeh je založený na tradičných hodnotách ako je spolupatričnosť s rodinou či
význam priateľstva v medziľudských vzťahoch. Vďaka nadviazaným vzťahom je hlavný
hrdina schopný zachrániť svoju rodinu pred skázou. Príbeh zároveň ukazuje malým
divákom, ako je dôležité veriť sám sebe, nájsť v sebe odvahu stáť si za svojim názorom i
prácou a podporuje ich, aby si išli za svojim cieľom.

Scenár: Wojciech Wawszczyk, Rafal Skarzycki, Mark Palmer
Réžia: Wojciech Wawszczyk
Producenti: Anja Šošić, Maks Sikora, Jiří Mika, Silvia Panáková
Výtvarníci: Tomasz Leśniak , Janusz Ordon, Michal Śledziński, Mariusz Arczewski, Jakub
Červenka, Tomaš Havelka

Realizáciu filmu podporili:

audio vizualny fond logo