(10.dielov, 26 min)
PROJEKT PODPORENÝ AVF NA  VÝVOJ
PREDPOKLADANÁ PREMIÉRA: 2023-4

Je lepšie mať milióny ľudí, ktorí dokážu odpad minimalizovať, ako tisíc ľudí, ktorí žijú skutočne zero waste. Žijeme rýchlo, na nič nemáme čas a posledné, čo si chceme predstaviť je, že ešte budeme riešiť nejaký odpad. Keď počujeme slovo recyklácia, pravdepodobne sa nám vyjavia odpadkové koše a triedenie odpadu. Ale to nie je zďaleka všetko. Publicisticko-dokumentárna séria BE MINIMAL sa venuje zerowaste životnému štýlu a hravou formou prináša inšpiráciu pre bežného človeka ako sa vysporiadať s tlakom ako nájsť rovnováhu v tom, koľko vecí okolo seba máme a koľko potrebujeme. Naša planéta čelí klimatickej kríze a bez účasti každého človeka na tejto zmene sa nám nepodarí vyhnúť najhoršiemu. Iba na Slovensku produkujeme cez 10 miliónov ton odpadu ročne a recykláciu odpadu skoro ignorujeme. Je jednoduchšie žiť tak ako sme žili doteraz. Planéta nám však tieto dni cez pandémiu COVID-19 ukazuje, že zmena musí nastať. Myšlienka TV série BE MINIMAL vznikla už dávno, nakoľko samé žijeme v snahe veci v našich životoch minimalizovať, prípadne eliminovať. Cez BE MINIMAL chceme ľudí inšpirovať, motivovať k zmene a redukovať ich strach z ekológie.